Local Area Codes for:

Taiwan +886
  • Changhua 47
  • Chiy-Yi 5
  • Chungli 34
  • Chunan 36
  • Chunghsing-Hsintsun 49
  • Fengyuan 4
  • Hualien 38
  • Huwei 56
  • Ilan 39
  • Kaohsiun 7
  • Keelung 32
  • Lotung 39
  • Lukang 47
  • Makung 6
  • Miaoli 37
  • Nantou 49
  • Panchiao 2
  • Pingtung 8
  • Sunchung 2
  • Taichung 2
  • Tainan 6
  • Taipei 2
  • Taitung 89
  • Taoyuan 33
  • Tchou-Nan 36
  • Wuchi 46
  • Yungho 2