Local Area Codes for:

Greece +30
 • Alexandroupolis 551
 • Argos 751
 • Athens 1
 • Chania, Crete 821
 • Corfu 661
 • Corinth 741
 • Crete 821
 • Elevsis 1
 • Heraklion 81
 • Hydra 298
 • Kalamata 721
 • Kavala 51
 • Kos 242
 • Larissa 41
 • Mikonos Island 289
 • Milos 287
 • Mytilene 251
 • Patras 61
 • Piraeus 1
 • Rhodes 241
 • Salonika 31
 • Samos Island 273
 • Skiathos 424
 • Sparta 731
 • Thessaloniki 31
 • Tripolis 71
 • Volos 421
 • Zagora 426