Local Area Codes for:

Russia +7
 • Irkutsk 3952
 • Kazan 8432
 • Krasnodar 8612
 • Moscow 095
 • Nizhny Novgorod 8312
 • Novosibirsk 3832
 • St. Petersburg 812
 • Vladivostok 4232
 • Volgograd 8442
 • Voronezh 0732
 • Yakutsk 411
 • Yaroslavl 0852
 • Yekaterinburg 3432